Optimal Frenleme Nedir ?


Tanıtım

Bu analizin amacı, bir bisikletin optimal frenleme fonksiyonlarını araştırmak ve bir sürücünün bunda başarılı olmak için dikkate alması gerekli olan en önemli unsurların neler olduğunu analiz etmektir.
İdeal bir frenleme, esasında, bir boş zaman binicisi için güvenlikle eş anlamlıdır, hemde bir atlet için bir bisiklet yarışı sırasında kazanılan zaman ile eşanlamlıdır.
Bu analiz özellikle en başta ideal bir optimum frenlemeyi modellemek ve daha sonra bunun daha pratik bir biçimde nasıl elde edilebileceğini araştırmak istemektedir.
Frenleme ile alakalı, ileri çevirme gibi diğer pek çok unsur açıklanacak ve asfaltın farklı şartları dikkate alınacaktır.

Hedefler

Bu çalışmanın amacı, her şeyden önce, bisikleti durdurmak için gerekli olan asgari alanın sağlandığı ideal bir optimum frenlemenin tüm fonksiyonlarını modellemek olmuştur. Bu simülasyonlar, tekerleklere belli bir açısal hız empoze edilerek elde edilmiştir. Modeli doğrulamak ve bazı değerlendirmeler yapabilmek için yazılımdan elde edilen kinematik ve dinamik nicelikler, aynı problemin analitik bir tanımıyla hesaplanan sonuçlarla karşılaştırılmıştır.

Daha sonra, ileri atlama problemi detaylı olarak araştırılmış ve özellikle ileri atlama limit şartlarını değiştirebilen en önemli faktörler (özellikle bisiklet üstündeki binici pozisyonu) etkilerinin niceliği belirlenerek incelenmiştir.

Sonunda, bir bisiklet freni sırasında ne olduğuna dair daha realist bir tanım elde etmek için tekerleklere belli bir tork uygulayan bir dizi simülasyon gerçekleştirilmiştir. Bu noktadan hareketle, tekerleklere uygulanmakta olan farklı torkların etkileri ve farklı frenleme dağılımının (ön ve arka tekerlek arasındaki) etkisi göz önüne alınarak, bu duruma yol açan faktörlerin optimal kombinasyonunu elde etmek amacıyla ele alınmıştır. Bisikleti durdurmak için gerekli olan en düşük alan. Bu simülasyonlar, asfaltın farklı koşullarına (ıslak ve kuru) göre sunulacaktır.